สูตรการคำนวณน้ำหนักเหล็กโดยประมาณ

 1. เหล็กกลม
  เส้นผ่าศูนย์กลาง (ซม.) x เส้นผ่าศูนย์กลาง (ซม.) x ความยาว (ซม.) x 0.0062 = น้ำหนัก (กก.)
 2. เหล็กสี่เหลี่ยม
  ขนาด (ซม.) x ขนาด (ซม.) x ความยาว (ซม.) x 0.0079 = น้ำหนัก (กก.)
 3. เหล็กหกเหลี่ยม
  ขนาด (ซม.) x ขนาด (ซม.) x ความยาว (ซม.) x 0.0068 = น้ำหนัก (กก.)
 4. เหล็กแปดเหลี่ยม
  ขนาด (ซม.) x ขนาด (ซม.) x ความยาว (ซม.) x 0.0065 = น้ำหนัก (กก.)
 5. เหล็กแบน
  ความหนา (ซม.) x ความกว้าง (ซม.) x ความยาว (ซม.) x 0.0079 = น้ำหนัก (กก.)
 6. เหล็กแผ่น
  ความหนา (มม.) x ความกว้าง (ฟุต) x ความยาว (ฟุต) x 0.7293 = น้ำหนัก (กก.)


All right reserved © 2006-2018 Bangkok Special Steel Co., Ltd. Contact us: bss@bssteel.co.th